Jouw auto perfect in beeld.

REGELTJES

Disclaimer

Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en ik doe er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stel ik je reactie bijzonder op prijs. Ik doe mijn best mijn website hiermee te verbeteren. Je kunt reageren via het formulier op de contactpagina.

Aan de informatie en tarieven op mijn website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Juriën Minke Fotografie // Chasing Asphalt verwerkt van haar opdrachtgevers, relaties of andere geïnteresseerden. 

Alle persoonsgegevens die je aan Juriën Minke Fotografie // Chasing Asphalt verstrekt worden in lijn met dit Privacybeleid verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Ik adviseer je om het Privacybeleid goed door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Juriën Minke Fotografie // Chasing Asphalt gevestigd aan De Amazone 13 , 5152WD te Drunen, Nederland. Je kunt me bereiken op telefoonnummer +31 (0)6 811 33 539  of per e-mail via jurien@chasingasphalt.com  

ChasingAsphalt is een handelsnaam van Juriën Minke Fotografie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68955316.

2. Welke gegevens verwerkt Juriën Minke Fotografie // Chasing Asphalt en voor welk doel 

Uitvoeren opdrachten 

Voor het uitvoeren en administratief verwerken van opdrachten verwerk ik de onderstaande gegevens:

• Indien van toepassing je bedrijfsnaam,

• voor- en achternaam,

• adresgegevens,

• telefoonnummer en e-mailadres

Deze gegevens heb ik nodig om met je te kunnen communiceren omtrent de opdracht en voor de financiële en administratieve afhandeling van de opdracht. 

Informatie aanvraag 

Via het formulier op mijn website kun je contact met mij opnemen. De in het formulier verstrekte gegevens, naam en e-mailadres, worden uitsluitend gebruikt om met je te communiceren over je vragen of opmerkingen. Deze gegevens worden verder niet verwerkt in mijn administratie.

Website 

Omdat ik graag wil weten hoe mijn website wordt gevonden en gebruikt, zodat ik het gebruik van mijn website verder kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Voor het gebruik van Google Analytics worden cookies van Google geplaatst. Uit een bezoek aan mijn website verkregen informatie wordt door Google geanalyseerd en zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. Ik kan je niet persoonlijk herleiden.

Google is een Amerikaans bedrijf. De met Google Analytics verzamelde gegevens wordt mogelijk op Amerikaanse servers opgeslagen. 

De door Google Analytics verzamelde gegevens worden door mij niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Ik gebruik IP-adressen en cookies niet om je persoonlijk te identificeren.  

3. Bewaartermijnen  

Ik verwerk en bewaar je persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht en tot maximaal een jaar na afloop van de opdracht. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verstrekking aan derden 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor mijn financiële administratie werk ik met een online dienst. Met deze online dienst is een verwerkersovereenkomst aangegaan. 

5. Inzagerecht, verwijderen, vragen en klachten 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens welke ik van je heb  verwerkt. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte persoonsgegevens door mij te laten verwijderen of over te dragen aan jezelf. Ik kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraag ik je hierover met mij contact op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als je naar aanleiding van mijn privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op. 

6. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via mijn website bekend gemaakt. Ik adviseer je om regelmatig mijn privacybeleid te bekijken.

Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies voor Google Analytics waarmee ik mijn website kan analyseren en verbeteren. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw  browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. 

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Ik verwerk echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. 

Op de website Wikipedia vind je meer informatie over Cookies. 

Copyright

Mijn website word beschermd door het auteursrecht: © Chasing Asphalt // Juriën Minke Fotografie. De volledige inhoud van deze website, inclusief foto's, artikelen, beeldmateriaal, schermafbeeldingen, graphics, logo's, downloads en andere bestanden zijn eigendom van Chasing Asphalt // Juriën Minke Fotografie, tenzij deze eigendom zijn van derden, en vallen als zodanig onder de Nederlandse en internationale auteursrechten, handelswetten en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Niets van de inhoud van deze website, inclusief foto's, artikelen, beeldmateriaal, schermafbeeldingen, graphics, logo's, downloads en andere bestanden, mag gebruikt worden voor een andere website, publicatie, openbaarmaking met commercieel exploiterend doel of welk ander commercieel doel dan ook, of op een manier die op welke andere wijze dan ook inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Chasing Asphalt // Juriën Minke Fotografie.

© Copyright 2017 Chasing Asphalt // Juriën Minke  - All Rights Reserved - Privacybeleid

Built with Mobirise ‌

Free Web Site Maker